Baie welkom in die Vuurvliegie klas!

Ons Vuurvliegies word groot en is reg om na ’n groter klassie toe te skuif.  Ons glo dit gaan sommer baie lekker wees met al ons nuwe maatjies.

 

Graag dra ons u kleuter se belange op die hart en nooi u daarom vriendelik uit om met Juffrou te kom praat of by Erna in die kantoor, oor enige kwellinge en/of vrae wat u mag hê oor u kleinding.Ons glo by Kabouterland aan ’n oopdeur beleid. U as ouer kan regtig enige tyd met hulle praat.

 

 

 • 06:30 Ontvang Kaboutertjies, neem boodskappe (Werk op A4 komminikasie boekie)
 • Bekertjies drink en pap
 • Medikasie (Soos deur ouers voorgeskryf in die A4 Komminikasie boekie)
 • Doek roetine
 • Oggend slapie
 • Doek roetine
 • Stimulasie  (Volgens Eldas pogram)
 • Buite Spel (Somer) & Mat Spel (Winter)
 • Handjies & mondjies afvee en doek roetine
 • Taalontwikkeling (Ruimpies, liedjies, versies, gebedjies
 • Middagete
 • Handjies & mondjies afvee en doek roetine
 • Bekertjies drink
 • Middag slapie
 • Doek roetine
 • Groot Motories: Gepaste aktiwiteit om mylpale te bereik
 • Handjies & mondjies afvee
 • Doek roetine
 • Kaboutertjies wag rustig vir hul ouers

Doeke ruil word gedoen soos nodig.

In die klas word daar deurlopend gewerk aan- Fynmetories, Grootmetories, Kognitiewe, Ouditiewe Persepsie, Taalontwikkeling, Visuele Persepsie en Geloofsvorming.

Hier in die Vuurvliegie klas gaan ons hulle nou baie slim maak. Verslae word aan die einde van die eerste en derde kwartaal uit gedeel met raporte die tweede en vierde kwartaal sodat u, u Kleuter se vordering kan sien. U as ouer kan enige tyd met jou onderwyseres kom praat. Taal en groot motoriese ontwikkeling is ons fokus vir die jaar. Vir die doel steun ons dus op die Eldas program wat duidelik uiteengesette doelwitte vir elke ontwikkelings fase van die kleuter het.

 

 

 

COVID 19 Reëls en Regulasies:

ALLES word deurlopend ontsmet met kindervriendelike ADI ontsmettingsmiddel.

Temperatuur word 3 keer per dag geneem, sosiale distansieëring word toegepas, klas- en speelgoed word elke dag
gespuit met ADI, geen waslappe of handoeke word gebruik nie en personeel dra heeldag maskers.

Terug Terug na bo