Om 'n plek van liefdevolle verkoestering te wees vir dié wat naaste aan God se hart is:

  • Die plek waar geleentheid geskep word vir God se liefde en genade om sy kindertjies se lewens te impakteer.
  • Plek waar kinders se lewens so materieël verander word dat dit 'n wesenlike invloed op hul gesinne het.
  • Plek van bediening en waar kinders aan die voete van ons Heer geplaas word.
  • Plek waar God se teenwoordigheid tasbaar ervaar word en die Vrug van die Gees vrylik gedemonstreer word deur die aksies van Kabouterland personeel en bestuur.
  • Plek waar ouers met gemoedsrus hul kindertjies kan besorg met die wete dat hul mees gesogte besittings liefdevol versorg en professioneel onderrig word.
  • Plek waar kindertjies allesomvattende ontwikkeling ervaar, te midde van absolute pret en genot!

 

Kabouterland Kleuterskool bestaan al vir 45 jaar!
Die eerste Kabouters, het Maart 1976 by die Kleuterskool aangesluit.
In 45 jaar is Dorinda Short die 4de eienares van die Kleuterskool.
Kabouterland is verseker ? aanwins vir die gemeenskap van Centurion.
Ons streef om altyd op die voorgrond te bly en ons pas aan soos die wêreld rondom ons verander.
Ons bly voor met ons programme en dink altyd uit die boks met aktiwiteite.

 

Kabouterland Preschool has been around for 45 years!
The first children joined the Preschool in March 1976.
In 45 years, Dorinda Short is the 4th owner of the Preschool.
We believe our Preschool is a valuable asset to the community of Centurion.
We strive to always stay in the forefront and we adapt as the world around us changes.
We stay ahead with our programs and always think out of the box with our activities.

 

 

COVID 19 Reëls en Regulasies:

ALLES word deurlopend ontsmet met kindervriendelike ADI ontsmettingsmiddel.

Temperatuur word 3 keer per dag geneem, sosiale distansieëring word toegepas, klas- en speelgoed word elke dag
gespuit met ADI, geen waslappe of handoeke word gebruik nie en personeel dra heeldag maskers.Terug Terug na bo